Lào Cai: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 10,32%

Bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, trong năm 2019, Lào Cai đã tích cực chỉ đạo, điều hành, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Trong năm 2019, UBND tỉnh Lào Cai đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương thức chỉ đạo, điều hành, quyết liệt hành động, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, do đó, tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Với việc tập trung, tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế của tỉnh, tranh thủ hỗ trợ của Trung ương, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, do đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2019 ước đạt 10,32%.

Bên cạnh đó, địa phương đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các đề án quan trọng của ngành, nhất là tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai theo hướng nâng cao giá trị và giá trị gia tăng trên một đơn vị sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm của tỉnh cả trước mắt và lâu dài; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội ngành; phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp đảm bảo hài hòa mục tiêu phát triển xã hội và môi trường bền vững… Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai, dịch bệnh nhưng tốc độ tăng trưởng GRDP khu vực nông, lâm, thủy sản năm 2019 ước tăng 12,29 %.

Các đại biểu tham quan mô hình ngô liên kết vụ xuân hè

Đáng chú ý, Lào Cai tích cực chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp, chủ động làm việc với các doanh nghiệp nhằm đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh,...Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng năm 2019 ước tăng 44,57 %.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, phát triển khu vực dịch vụ theo hướng tăng trưởng ổn định, phát triển đa dạng. Năm 2019, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ ước tăng 43,14 %.

Đặc biệt, Lào Cai đã chỉ đạo tập trung, chú trọng lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế vùng miền để xây dựng và phát triển thương hiệu hàng hóa, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, thực hiện tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản. Đến nay, Lào Cai đã có hơn 40 sản phẩm nhiều tiềm năng xây dựng thương hiệu, xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho 24 nhãn hiệu; các sản phẩm truyền thống được hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với những kết quả đạt được trong năm 2019, bước sang năm 2020, Lào Cai xác định nhiều nhiệm vụ cần triển khai. Trong đó, xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa quyết định việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp gắn với xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Vì vậy, UBND tỉnh Lào Cai tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành năng động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên các lĩnh vực.

Trong đó, chú trọng rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của từng thành viên UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, đảm bảo sâu sát, kịp thời, khoa học. Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao. Tăng cường phối hợp xử lý công việc giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị; gắn việc chỉ đạo, triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra.

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng chính quyền phục vụ, kịp thời tháo gỡ mọi rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nhất là trong các lĩnh vực về đầu tư, kinh doanh, xây dựng, đất đai,...

Song song với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, tạo chuyển biến tích cực trong mối quan hệ giữa chính quyền với Nhân dân thông qua việc thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ngọc Điệp

Tin Liên Quan

Si Ma Cai kỷ niệm 20 năm tái lập huyện

Tối 18/9, huyện Si Ma Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (22/9/2000 – 22/9/2020).

Lào Cai: Tập trung nguồn lực xóa đói, giảm nghèo

Là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, đông đồng bào dân tộc sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, tỉnh Lào Cai đã dành sự quan tâm đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo.

“Bức tranh” công nghiệp nhiều điểm sáng

Những tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng ngành công nghiệp Lào Cai vẫn duy trì đà tăng trưởng khá, đóng góp quan trọng vào tốc độ phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Xuất - nhập khẩu qua Lào Cai vẫn khả quan trong thời Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất - nhập khẩu. Tuy nhiên, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp của ngành chức năng của tỉnh và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai vẫn khả quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh tiếp xã giao Trưởng Văn phòng đại diện Tổ chức SNV tại Việt Nam

Sáng 15/9, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao ông Peter William Loach, Trưởng Văn phòng đại diện của Tổ chức Phát triển Hà Lan – SNV Việt Nam.

Lào Cai tăng cường đảm bảo an toàn an ninh thông tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.