Thông cáo báo chí tháng 11 năm 2012

Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lào cai xin giới thiệu toàn văn Tài liệu họp báo về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp tháng 12 năm 2012.