Trang Chủ Nông thôn mới OCOP Lào Cai

Khó khăn trong xây dựng sản phẩm OCOP

Sau gần 5 năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thành phố Lào Cai có 5 sản phẩm của 8 xã, phường đạt từ 3 sao cấp tỉnh, 4 sản phẩm đạt từ 3 sao cấp thành phố trở lên. Bên cạnh những địa phương đã xây dựng thành công sản phẩm OCOP, vẫn có những nơi đang loay hoay tìm và xây dựng sản phẩm riêng.

Lào Cai có thêm 22 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Ngày 9/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã họp, đánh giá và phân hạng 22 sản phẩm OCOP mới đợt 2 năm 2021.

Lào Cai có 100 sản phẩm OCOP

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) lần 2, đợt 1 năm 2021.

Lần đầu tiên sản phẩm quế xuất khẩu có chỉ dẫn địa lý Lào Cai

Đó là sản phẩm quế sáo và quế chẻ thanh xuất khẩu của Hợp tác xã Tâm Hợi (xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng).

Bảo Thắng nâng giá trị hàng hóa từ sản phẩm OCOP

Có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp hàng hóa nên khi thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Bảo Thắng trở thành huyện dẫn đầu với số lượng sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đạt sao nhiều nhất tỉnh. Chương trình đã tạo cơ hội, thêm “sân chơi” để các loại hàng hóa từ nông thôn được “đi xa hơn”.

Hỗ trợ hơn 8,8 tỷ đồng cho chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021

Tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ hơn 8,8 tỷ đồng thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2021.

Lào Cai: Thêm 14 sản phẩm OCOP đạt 3 - 4 sao

Ngày 24/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai đã đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần 1, đợt 3 năm 2020.

Sản phẩm OCOP Lào Cai vươn ra thế giới

Trong số hơn 50 sản phẩm OCOP, sản phẩm chè Shan hữu cơ Bản Liền, Bắc Hà là sản phẩm đạt chứng nhận 5 sao duy nhất của tỉnh Lào Cai. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của địa phương đạt các tiêu chuẩn để xuất khẩu vào Châu Âu, Châu Mỹ.

Lào Cai: thêm 26 sản phẩm được chứng nhận OCOP

Lào Cai vừa có thêm 26 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao và 4 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP của địa phương lên 77 sản phẩm.

OCOP động lực tích cực trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chủ trương "Quốc gia khởi nghiệp", Lào Cai đã xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 nhằm phát huy nội lực của khu vực nông thôn, thực hiện mục tiêu “kép” vừa giảm nghèo hiệu quả vừa góp sức xây dựng nông thôn mới.